Anglesey Beer Festival Gwyl Gwrw Môn September 4th & 5th  2015    6ed & 7ed o Fedi 20013


Welcome

A warm welcome awaits you at

our Original Real Ale Festival

on Anglesey.


You will experience fun and companionship boosted by  entertainment on Friday evening,Saturday afternoon when children are welcomed accompanied by an adult, and Saturday evening.


We aim to provide a variety of

Ales that are not normally

available in the area.

If you are not a beer drinker soft and alcoholic drinks will be available and  a caterer will be

on site to satisfy your hunger.


If you intend to bring a caravan

or tent please let us know.


This is a Charity event and the profits are used to help Local worthy causes

CROESO

Bydd croeso cynnes yn eich

disgwyl yn ein Wyl Gwrw, yr un gwreiddiol ym Mon.


Bydd eich mwynhad a chyfeillgarwch yn cael hwb gan

yr adloniant nos Wener,pnawn Sadwrn pan fydd plant yn cael mynediad pan fyddant gyda oedolyn, a nos Sadwrn.


Byddwyn yn ceisio cael amryw

o wahanol gwrw nad oes ar

gael yn lleol.

Os nad ydych yn yfed cwrw

bydd diodydd eraill ar gael,

bydd fan arlwyo yno i fodloni’r newynog.


Os ydych am ddod a garafn neu dent gadwch ini wybod.


Mae hwn yn ddigwyddiad elusenol  i godi arian i helpu unigolion  a

achosion lleolCroeso

Bydd croeso cynnes yn eich

disgwyl yn ein Wyl Gwrw, yr un gwreiddiol ym Mon.


Bydd eich mwynhad a chyfeillgarwch yn cael hwb gan

yr adloniant nos Wener,pnawn Sadwrn bydd plant yn cael mynediad pan fyddant gyda oedolyn, a nos Sadwrn.


Byddwyn yn ceisio cael amryw

o wahanol gwrw nad oes ar

gael yn lleol.

Os nad ydych yn yfed cwrw

bydd diodydd eraill ar gael,

bydd fan arlwyo yno i fodloni’r newynog.


Os ydych am ddod a garafan neu dent gadwch ini wybod.


Mae hwn yn ddigwyddiad elusenol  i godi arian i helpu achosion da lleol


Organised by members of The Anglesey Central Lions Club.

Trefnwyd gan aelodau Clwb Llewod Canolog Môn.

Home/Adref. The Festival/Yr Wyl. Entertainment/Adloniant. Beers/Cwrw. Contacts/Cysylltiad. Our Supporters/Ein Cefnogwyr. Gallery/Galeri. Home/Adref. The Festival/Yr Wyl. Entertainment/Adloniant. Beers/Cwrw. Contacts/Cysylltiad. Our Supporters/Ein Cefnogwyr. Gallery/Galeri.